Actualiteiten privacyrecht

Tijdens deze workshop bespreken Cécile Bitter, Marte van Graafeiland en Tim Gillhaus de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan op het gebied van het privacyrecht. Zij gaan onder meer in op de relevante Europese rechtspraak van het Hof van Justitie, de nationale rechtspraak over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en het ongevraagd advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over de effecten van digitalisering voor de rechtstatelijke verhoudingen.