Actualiteiten bestuursrecht

Toelichting: Tijdens deze workshop bespreken Jean-Paul Heinrich en Anna van Gijssel actuele ontwikkelingen op het gebied van het bestuurs(proces)recht vanuit een praktische invalshoek. Naast de ontwikkelingen rondom algemene leerstukken (besluit- en belanghebbendebegrip), staan zij stil bij belangrijke tendensen in bestuursrechtspraak die voor de uitvoeringspraktijk van belang zijn. Hierbij kan worden gedacht aan de toegenomen indringendheid van de rechterlijke toetsing en de (exceptieve) toetsing van regelgeving aan algemene rechtsbeginselen.

 

Wilt u meer weten over dit thema of er verder over praten? Neem dan contact op met één van onze advocaten.