Aanpak problemen en experimenten via de gemeentelijke verordening

Airbnb, bierfietsen, deelfietsen, een roep om een vuurwerk- of rookverbod en de verzameling van sensordata door derden in de publieke ruimte. Het zijn voorbeelden van onderwerpen die op de gemeente afkomen. Kan de gemeente hier een regeling voor maken in haar verordening? Jannetje Bootsma, Marleen Botman en Georges Dictus bespreken de aandachtspunten en grenzen aan de hand van o.a. de omvang van de autonome verordenende bevoegdheid, de Dienstenrichtlijn, de verdeling van schaarse rechten en ruimte voor experimenten.