Openbare orde en veiligheid: actuele inzichten om verwevenheid van onder- en bovenwereld tegen te gaan

De overheid beschikt over uiteenlopende instrumenten om de verwevenheid van onder- en bovenwereld tegen te gaan. Denk aan de Wet Bibob, maar ook aan de nieuwe Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding en bevoegdheden op grond van de APV. Hoe kan u goed van dit soort instrumenten gebruik maken? Wat zijn aandachtspunten en actuele inzichten? In deze workshop gaan wij aan de hand van praktijkvoorbeelden in op de instrumenten die de overheid ter beschikking staan om verwevenheid van onder- en bovenwereld tegen te gaan.