Bestuursrecht actueel: aandacht voor burgerperspectief

Hoe betrek je de burger bij de besluitvorming? Wat heeft de burger aan een bestuursrechtelijke procedure? Wat is de positie van de burger en rechtszoekende tegenover het bestuursorgaan? Moet die positie worden versterkt en welke rol heeft de rechter daarbij? Deze en soortgelijke vragen krijgen weer volop de aandacht in de rechtspraak en de wetenschap. Denk aan de aandacht voor participatie, en de rechtspraak van de hoogste bestuursrechters over equality of arms tussen de rechtszoekende en het bestuursorgaan. Sandra van Heukelom-Verhage en Jannetje Bootsma belichten deze trend in het bestuursrecht, en bespreken graag met u hoe u bij de inrichting uw besluitvorming concreet rekening kan houden met deze ontwikkelingen.