Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur

Op hoofdlijnen zullen de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak worden geschetst en de consequenties daarvan voor de dagelijkse praktijk.