Actualiteiten privacyrecht

Het afgelopen jaar hebben zich op het gebied van het privacyrecht weer veel ontwikkelingen voorgedaan. Die ontwikkelingen zullen tijdens de workshop actualiteiten privacyrecht worden belicht. De sprekers zullen ook stilstaan bij de implicaties van de recentste ontwikkelingen voor het komende jaar, waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens zal treden.