Actualiteiten bestuursrecht

In de workshop Actualiteiten bestuursrecht staan Sandra en Jean-Paul met u stil bij de belangrijkste ontwikkelingen in het bestuursrecht, zoals de stand van zaken rondom de invoering van het elektronisch procederen en communiceren. Daarnaast lopen zij de recente rechtspraak over herhaalde aanvragen en het afwijken van beleidsregels, schadevergoeding voor onrechtmatige besluitvorming en exceptieve toetsing met u na.

Wilt u meer weten over dit thema of er verder over praten? Neem dan contact op met één van onze advocaten.